2 synonimy znalezione w 1 grupach
  1. 1
    Znaczenie: terb
    Tb terb

Tb Synonimy - Polski wyrazy spokrewnione z Tb