6 synonimy znalezione w 1 grupach
1
Znaczenie: ojämförbar
väsensskild · otillräcklig · ej motsvarande
olikartad · ej mätbar med samma mått · inkommensurabel

Synonimy dla ej

8 synonimy znalezione w 1 grupach
 • 1
  Znaczenie: icke
  ej · ingalunda · in- · o-
  på inga villkor · i intet avseende · inte alls · inte

Synonimy dla motsvarande

65 synonimy znalezione w 9 grupach
 • 1
  Znaczenie: likvärdig
  jämngod · motsvarande · synonym
  adekvat · reciprok · ekvivalent
 • 2
  Znaczenie: respektive
  berörda · den det gäller · den det vederbör · den det tillkommer · den det tillhör
  motsvarande · tillämpliga · ifrågavarande · vederbörande
 • 3
  Znaczenie: likartad
  jämförlig · motsvarande · överensstämmande · likformig
  liknande · enlig med · enlig · analog
 • 4
  Znaczenie: karakteristisk
  typisk · motsvarande · adekvat
  lämplig · ställföreträdande · representativ

ej motsvarande Synonimy - Szwedzki wyrazy spokrewnione z ej motsvarande

Synonimy przed i po ej motsvarande

 • ej lyckosam
 • ej längre användbar
 • ej längre bruklig
 • ej längre pågående
 • ej längre verksam
 • ej långt ifrån
 • ej markerad
 • ej meriterad
 • ej misströstande
 • ej motsvara
 • ej motsvarande
 • ej mäktig
 • ej märka
 • ej mätbar med samma mått
 • ej ny
 • ej nödvändig
 • ej passa på
 • ej på långt när
 • ej på sin plats
 • ej skickad
 • ej slumpmässig