4 synonimy znalezione w 1 grupach
1
Znaczenie: avfatta [v]
formulera, framställa i skrift, ge form åt, stilisera

Synonimy dla framställa

38 synonimy znalezione w 32 grupach

Synonimy dla skrift

12 synonimy znalezione w 11 grupach

Słowa podobne do framställa i skrift

framställa i skrift Synonimy - Szwedzki wyrazy spokrewnione z framställa i skrift