12 synonimy znalezione w 1 grupach
1
Znaczenie: ge sig av [v]
rymma, lägga i väg, skubba, sjappa (informal), smita, fly, hålla sig undan, pila iväg, smyga sig undan, försvinna, pysa, sticka (informal)

Synonimy dla lägga

21 synonimy znalezione w 18 grupach

Synonimy dla väg

19 synonimy znalezione w 17 grupach

lägga i väg Synonimy - Szwedzki wyrazy spokrewnione z lägga i väg