Znajduj synonimy w prosty sposób korzystając z Woxikon

Baza synonimów Woxikon pomoże Ci znaleźć różne słowa o takim samym lub podobnym znaczeniu, zwane synonimami,jak również antonimy, czyli terminy o przeciwstawnych znaczeniach.

SYNONIM → Synonimia

Synonimia określa bodobieństwo w znaczeniu, podobieństwo leksykalne oraz równoważność dwóch wyrazów. Słowa są zatem synonimami, jeżeli wykazują podobne lub takie samo znaczenie. Pochodzące z języka greckiego słowo "συνώνυμος" oznacza "o tym samym znaczeniu".

Synonimy terminu "synonim" to synonim, o takim samym znaczeniu, o pokrewnym sensie /znaczeniu, zgodny, pokrywający się i równoważny.

ANTONIM → Antonimia

W lingwistyce antonimia oznacza słowa o zasadniczo przeciwstawnych znaczeniach. Termin składa się z sylab greckich "anty", czyli "przeciw" oraz "onoma", co oznacza "nazwę". Antonimia oznacza generalne przeciwstawieństwa dwóch lub kilku znaczeń, występujących jako słowa, frazy lub całe zdania. Antonimy zdefiniowane są leksykalnie poprzez logiczne konkluzje tematów. Inaczej mówiąc, większość antonimów (jak np. gorąco-zimno) ma swoje źródła w regułach logiki.

Synonimy słowa "antonim" to antonimiczny, przeciwstawny, przeciwny, o przeciwstwnym znaczeniu, antyteza, odwrócenie, słowo przeciwstawne .