4 synonimy znalezione w 1 grupach
  1. 1
    Znaczenie: kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
    dolegać nie trzeba kto chce dostać chleba • kto chce żyć z swojej pracy nie dospać trzeba kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje

Synonimy dla kto

4 synonimy znalezione w 2 grupach

Synonimy dla dostać

3 synonimy znalezione w 1 grupach

Synonimy dla żyć

16 synonimy znalezione w 5 grupach

Synonimy dla z

14 synonimy znalezione w 4 grupach

kto chce dostać chleba • kto chce żyć z swojej pracy Synonimy - Polski wyrazy spokrewnione z kto chce dostać chleba • kto chce żyć z swojej pracy